/ Budskaber fra Mestrene
Lady Celeste
 
Lady Miriam
 
Lady Portia
 
Moder Maria
 
Kwan Yin
 
Lady Nada
 
Lady Venus
 
El Moyra
 
St. Germain
 
Kuthumi
 
Sananda
 
Hilarion
 
Ashtar
 
 
Alle billeder af Fich Christiansen
Ærkeenglen Michael
 
 
 Moder Maria

Budskaber fra De Opstegne Mestre

Jeg kanaliserer budskaber til menneskeheden via mit samarbejde med de opstegne mestre
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dagens kanalisering fra Maitreya den 2.6.2014

"Vær hilset, kære sjæl, jeg er Maitreya. Jeg træder frem for dig i lyset i samspil med universets healende hjerte – Kildens hjertelys. Jeg bringer i enhed af væren alle Kildens (Guds) aspekter, energier og kvaliteter – dig Kildens lys til dit hjerte. Vid kære sjæl, at du sammen med universet skaber det guddommelige lys, den Monadiske energi på Jorden. Jeg, Herren Maitreya, er den energi, der manifesterede det guddommelige nærvær på Jorden, og jeg repræsenterer Kristus. Jeg kommer til dig for at oplyse vejen. Se lyset. Lad dig oplyse til at finde sandheden i dit hjerte i samspil med Kildens hjertelys. Fornem kontakten i dit indre sjælshjerte og lad lyset strømme ind i dig – ind i alle dine celler. Lad dig heale og opløfte. Vær JEG ER. Jeg hjælper dig med at forstå kærlighedens guddommelige bevidsthed. Forén i dag dit indre hjertes visdom med din fysiske verden. Påkald min under meditation og mærk lyset strømme til dig med min kraft. Forbind dig med Den Gyldne Hjertetids energi og lysstrømninger. Åbn dit hjerte op for energien og modtag i hjertet Kildens hjertelys. I kære sjæle vid at den gyldne hjertetid handler om kærlighed, harmoni og balance. En samhørighed mellem mennesker fra menneske til menneske, fra hjerte til hjerte, fra sjæl til sjæl og fra sjæl til hjerte. Fyld jer op med kærlighed. Det er vejen frem. Samhørighed er fuldendt kærlighed. Foren jer med de bånd, der er imellem jer mennesker og som ikke kan brydes. Giv og modtag kærlighed og brug jeres egenskaber og sider, der afspejler jeres kærlighedsenergi, frekvenser og kærlighedsstrømning, som I modtager fra Kilden. Vis dine kærlighedsegenskaber, da den afspejler den verden, du er en del af. Mærk kærligheden i tilhørets – samhørighedens bånd, der binder jer sammen via jeres hjerter. En forbindelse, der mærkes, ses, høres og I bidrager alle med jeres styrker og egenskaber og sammen gør i menneskehedens samhørighed og bånd endnu stærkere. Stærke kærlighedsbånd og så gør menneskehedens forening endnu stærkere. Endnu stærkere gennem forståelse. Universet ser og hører jer. I mennesker sidder hver især med noget som gør andre endnu stærkere og sammen løfter I jer op i kærlighedsfrekvens. I er alle del af noget gammelt – fra Ur-tiden – tilbage fra Skabelsen og denne kraft er givet jer via kærligheden. Foren jer i kærlighed og kanaliser den ud – både til menneskeheden og jorden. Løft hinanden op. Vær jeres kærlighedsfrekvens og energi. Vejen frem sker i forening og i samhørighed uanset afstand. Modtag den nye hjertids strømninger. Åbn dit hjerte op. Jeg Maitreya takker for nu. Vi ses snart igen med budskab om lys og kærlighed i dit hjerte og i dit sind. Tak.”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanalisering med Jesus den 23. maj 2014
 

"Vær hilset du kære datter af lyset. Sandelig er vi samlet igen. Sandelig er vi EN. Vi er forenet i ånd, sjæl og krop. Jeg er en del af dig, ligeså er du en del af mig. Forenet er vi i lyset. Forenet er vi i kærligheden. Forenet i hjertet via tråde af lys og energi. Med samme frekvens svinger vi. Lad sandheden blive fortalt og komme frem via dit hjerte, for herigennem er vi forbundet. Jeg kender dig, ligeså kender du mig. Vi er forenet. Mit lys skinner ud til verden igennem dig. Vis hvem du er, du kære datter af Lyset. Jeg vil guide og vejlede dig på din vej. Med dit hjerte, med din hjertebevidsthed og med dit hjertes frekvens, vil du røre mange sjæle med dit kærlighedslys. Vis vejen for de mange og opløft deres sjæle til at se, være og leve i et med Lyset, Visdommen og Kærligheden. Du har kære datter. Du har modet og styrken til at træde frem. Lad dit kærlighedslys sprede sig. Rum menneskeheden. Spred glæde og lykke på din vej, for du kan ligeledes opløfte mennesker ved at de oplever din sjæls kærlighed fuld af forståelse, rummelighed og omsorg. Fuld af tilgivelse. Fuld af lattermildhed. Løft sjæle op du kære datter. Du har evnet. Vær og stå i dit strålende kærlighedsfyldte lys hver eneste dag. I stilheden vil du høre min visdom. Jeg er dig. Du er mig. Lad lyset stråle ud igennem din ånd, via din sjæl og ud i igennem din fysiske krop. Mød mennesker via hjertet for heri findes den største kærlighed, som er din sjæls bevidsthed og svingningsfrekvens. En healende kraft. Følg din hjertevej, du kære datter. Spred din healende kærlighedsfyldte energi ud til menneskeheden. Mød mennesker hvor de er. Lad din rummelighed, din styrke og dit mod sammen med glæde og lykken bringe dig et kærlighedsfyldt liv. Et liv fuldt af kærlighed. Denne egenskab er stor i dig. Stil dig frem. Din vej er planlagt. Udfyld din rolle i det guddommelige lys. I enhed, i forening, vi er et og sammen skal vi arbejde med at bringe kærlighedslyset ud i verden. Åbne hjerter op. Følge hjertevejen. Jeg hører dig. Jeg ser dig. Jeg oplever sammen med dig. Jeg følger dig på din vej. Via hjertet er jeg din livsvejviser. Via ånden, via din sjæl, via din krop er vi forenet. Gå med fred, du kære datter. Vi ses snart igen".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
Kanalisering med ærkeenglen Uriel, den 21. marts 2014.
 
 

”vær hilset kære sjæle på Jorden, jeg er ærkeenglen Uriel, der træder frem for jer i denne stund. Modtag mit lys og min kærlighed via min healing til jer. Åbn dit hjerte op for din indre bevidsthed om, at harmoni og glæde er en del af dit hjertes bevidsthed og en del af din sjæl. I kære sjæle på Jorden, tillad harmoni, glæde og kærlighed at spire inden i jer, så I møder jeres nærmeste med den største og betingelsesløse kærlighed, der findes fuld af guddommelig og kærligt lys. Lad kærlighedslyset stråle ud af jer, så I er medskabere af mere harmoni, glæde og kærlighed på Jorden, og i universet. Min kærlighed til jer, alle engles kærlighed til jer, er uendelig, og vi favner jer ind i vore arme og svinger i kærlighedsfrekvens med jer i jeres fysiske kroppe og med jeres sjæle. Skab NUET med kærlighed, glæde og harmoni. Giv slip på fortidens skygger og sig ja til et liv NU i kærlighed, og skab et liv fuld af kærlighed, hvor I er den I er i forening med jeres sjælelige bevidstheder. Byg op med kærlighed, så skaber i jeres fremtid ved at leve i NUET. Modtag kærlighedens healende lys i jeres hjerte i denne stund, og oplev at alt vibrerer, giver glæde og overskud, især til at tilgive fortiden fra hjertet. Jeg, Uriel, hjælper med at åbne op for dit hjertes bevidsthed og herigennem hjælpe jer med at finde inspiration og aspiration – jeg er medvirkende inspirationskilde til udviklingen i jer alle, således at I opnår en mere helhedsorienteret forståelse. Husk I har selv et ansvar for jeres trivsel. Lad kærligheden blomstre i jeres hjerter og alt bliver lettere. Jeg takker for nu, vær hilset, og vi ses snart igen. Tak.”

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanalisering med Maria Magdalena den 18-12-2013
 

”Vær hilset Guds smukke datter. Jeg er Maria Magdalena, der træder frem for dig i det krystalklare-blå lys. Modtag mit lys, min kærlighed i dit hjerte. Forstå at du har hørt de sande ord. Mærk dem i dit hjerte. Denne viden er sandheden, som den var og er, og som nu træder tydeligere frem. Tiden er den rette. Sandheden er klar til at komme frem i lyset, lige så forståelsen af den.

Du kære datter, du bærer sandheden i dit hjerte. Forstå den og formidl den. Meget er sagt og skrevet. Forstå hvoraf den kommer og følg Vejen. Sandhedsvejen. Kærlighedsvejen.

Kærligheden til den er i dit hjerte. Det er dit kald, ligesom det var din Faders kald. Læs og forstå hans ord og budskab. Det er din arv. Nedskrevet med kærlighed.

Når du er klar. Rejs da igen i din faders fodspor og vær klar til at modtage viden og indsigt om en svunden tid, der har stor indflydelse på fremtiden. De sande ord er i dig. Mærk dem. Mærk kærligheden. Livet er Vejen. Du vil forstå og du vil skrive den ned. Undersøg og vær kritisk. Du er i sandhed valgt til at udføre et arbejde, der handler om udbredelse af Kærligheden. Kærligheden er dit kald. Spred ud.

Fortæl din historie, såvel som den er en del af min historie. Modtag min viden og lad den blive din indsigt.

Jeg er Maria Magdalena. Modtag min kærlighed i dit hjerte og erindre din fortid hermed, og lad den blive en del af din fremtid.

Jeg Maria Magdalena takker for nu. Vær hilset i evighed min smukke datter. Modtag det krystalklare-blå-lys i dit hjerte, fra min sjæl til din, du MARIAs Ane.

Åbn dit hjerte for betingelsesløs kærlighed og uendelig kærlighed.”

”Hør mit hjertes suk. Tynget af smerte og frustration efter at have mistet det dyrebareste i denne verden. Du, min ledsager, er rejste hjem til dit himmerige, kaldet hjem, og som lovet vil jeg følge dine ord og være din dronning. Som du har fortalt mig. Dit ord vil blive hørt. Jeg vil formidle og vise vejen for de mange, der har fulgt dig med den største kærlighed.

Hjertet er gaven og jeg vil bære din ring med værdighed til det, jeg er kaldet.

Hjertets suk er ej tungt eller frustreret. Det var dit kald. Blot uforståeligt at du ej længere skal være en del af mit liv på den færd, der fortsætter.

Forståelse og glæde er stor, da jeg ved, at du altid vil være ved min side. Du vil være lyset, der guider mig. Altid vil jeg være loyal imod dine ord. Hvor der er lys, vil dine ord blive udbredt. Kærligheden vil fylde mit hjerte og opløse hjertets suk. Glæde er kun tilbage. De kalder mig Maria Magdalene”.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jesus og Moder Maria den 14-12-2013
 

”Tusindvis af røde roser står på din vej. Hvert et blad er dine muligheders lod. Se på den smukke røde farve. Nyd synets. Duft rosernes duft ind. Fornem energien, vibrationen og duften som roserne sender imod dig og fylder dit sind, din krop, og din ånd med velvære. Gå Vejen. Roserne er på begge sider. Deres blade, hver knop repræsenterer dig. Muligheder, egenskaber, din personlighed. Forkæl dig selv med rosenolie, rosenduft på din hud. Fornem blødheden og den kærlighed, der er forbundet med rosernes healende energi, der forbindes med dit hjerte. Skaber fred, harmoni og balance. Træd ud på rosenbladene, der danner din vej. Se roserne i fuldt flor. Dine blade står flot. Skab og grib de muligheder, der byder sig i kærlighedens navn og skabelse. Forén dig med rosens betydning for dig. Mærk energien dybt inde i dit hjerte og fold dine hjerteblade ud. Hver og én. Du er klar. Spring ud i fuldt flor. Pas dine roser, så de står flottere og pænere i længere tid. Ja hele tiden. Giv dig selv næring. Husk det er hele blomsten, du skal værne om og elske. Ligeså skal du elske hele dig. Dit hjerte, din krop, dine følelser. En blomst står kun flot med den rette næring og omsorg. pas godt på dig selv, du kære sjæl. Pas på din blomst, din sjæl. Alt skal være i harmoni for at du kan vokse yderligere og være i forening med din skaberkraft.

Det er vigtigt, at du forstår at de rødder, du kommer fra er vigtige for dig. Dit rodnet er vigtig for at kunne eksistere. Du kan ikke leve uden. Den er din natur. Din oprindelse. Hav fødderne dybt i jorden. Mærk energien fra Moder Jord. Hun giver dig den nødvendige næring og styrke. Husk, du kære sjæl, at alt kommer af kærlighed.

Alt i din verden eksisterer i kærlighed og i harmoni. Dine hjerteblade, dine rosenblade, skal du lære at kende. Lær dig selv at kende. Vær i et med dig selv og dine følelser, der udspringer fra dine hjerteblade i samklang med den guddommelige eksistens – lyskilden. Vær lyset i dit indre. Vær lyset i dit ydre. Skab dit liv i lyset. Gå din hjertevej – din rosenvej – Vejen – nå dit mål, du kære sjæl. Livet udfoldes og leves når du er i dit hjerte – i din rosenknop og folder dig ud. Udfold dine smukke sider. Dine egenskaber. Hele din personlighed. Vis verden at du er en smuk rose i fuld flor, der dufter vidunderligt.

Livets essens og væren findes i dig. Vær klar til at leve dit oprigtige jeg’s liv. Fuld af kærlighed. Elsk af hele dit hjerte. Spred hjerteglæde, fred, harmoni og sameksistens med dine allerkæreste. Tillad dig selv at markere, at du lever i og fra hjertet i samklang med det universelle hjerte. Hjertebevidsthed er dit nøgleord. Modtag vores kærlighed. Vi er Jesus og Moder Maria. Vær hilset. Du er højt elsket og vi er altid hos dig. Modtag vores healing, når vi er forbundet med dit hjerte i al evighed, du kære sjæl.

Vælg med hjertet, hvad der skal ske på din Vej!

Vi takker for nu, og vi ses snart igen.”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanalisering med Moder Maria den 10.12.2013
 
”Vær hilset, du Guds datter af lyset. Jeg er Moder Maria, der træder frem for dig med lys og kærlighed til dit hjerte og din sjæl. Modtag min kærlighed og mærk min omfavnelse. Jeg er hos dig her og nu for at trøste dig og bringe dig fred i din fysiske hverdag. Gør dig ikke flere bekymringer end nødvendigt. Overgiv blot dine bekymringer til mig. Luk dine øjne, du kære, og modtag min healing af dit fysiske hjerte såvel som dit sjælshjerte. Tingene lykkes dig og tillad at du får den hjælp, du har brug for. En hjælp, der kan komme på uventet vis i form af gaver fra dine omgivelser. Vær åben og modtagelig. Tillad at hjælpen, der kommer til dig har anderledes form og substans, end du lige umiddelbart forventer. Se mulighederne frem for begrænsninger. Lad dit hjerte fyldes med hjerteglæde og lyksalighed. I denne tid er det vigtigt at finde sammen i familien og finde tid og hjerterum til hinanden. Varmet fra lyste giver tryghed. Samhørighed og nærvær. Giv slip på bekymringerne og vær til stede og nyd denne tid – hjerte varme tid – sammen med dine kære og dine allernærmeste. Det handler ikke om dyre gaver og overflod, men om det, der har allerstørst betydning: nemlig samling af hjerter. Vi er forenet i vores hjerter, ligeledes skal du forene dig med din familie. På jordisk plan oplevede jeg den allerstørste kærlighed i min samhørighed og forbindelse med Josef og Jesus. Den samme kærlighed modtager du fra mit hjerte til dit hjerte. Samklang og forening af hjerter er musik. For evigt er vi forbundet. Husk, du kære, at bruge tid på dig selv, så du har overskud til dig selv, din familie og julen, som er en smuk tid og gerne skal summe af harmoni og balance og vigtigst af alt – kærlighed. Lad kærligheden guide dig. Lad dit hjerte være dit kompas. Lad din sjæl glædes ved følelsen af samhørighed med dine nærmeste og kæreste. De personer, der giver din sjæl næring og overskud. Lyt til dit hjerte, du kære, jeg vil vejlede dig på rette vej, så du bruger dit hjerte som kompas. Modtag min hjertegave og healing. Jeg Moder Maria takker for nu og vær hilset i kærlighed.”

Moder Maria

 

Kanalisering med Celeste den 8.12.2013

”Vær hilset du smukke sjæl, guds datter. Jeg er Lady Celeste, der træder frem for dig her og nu. Åbn op og modtag mig i dit hjerte for det er herigennem at din kontakt til os mestre er størst. Hjertet er dit vigtigste redskab. Herigennem bruger du alle dine sanser og din intuition som kommer stærkest til udtryk, hvis du bruger hjerte som vejleder frem for din mentale hjerne. I hjertet ved du, hvad der er rigtigt for dig. Stol trygt på, hvad dit hjerte fortæller dig. Det er også her at du er i dyb kontakt med din sjæl og dit sjælshjerte. Som fortalt dig mange gange tidligere er hjertet dit kompas og rettesnor for her ved du, når du træffer de rigtige beslutninger samt ved, når noget ikke er rigtigt for dig. Lyt til musikken i dit indre hjerterum. Flyd med musikkens toner, som de spilles. Du har mange strenge og elementer at spille på/med. Når musikken spiller, er du i flow. Musikken har en healende frekvens og energi, som du skal bruge i din hverdag sammen med krystallernes energifrekvenser. I samspil mellem musik, krystalenergi og følelsernes kraft, der kommer til udtryk, er din styrke stærkest. Lad dig løfte op i energi ved hjælp af musik og krystaller. Dette er et personligt budskab til dig og hjælp til dig, så du lettere er i kontakt med din sjæl, din personlighed, i balance samt kan skabe en kontakt, der bringer budskaber til dig – til Jorden og til menneskeheden. Harmoniens spil i dig er vigtig. Erkend hvem du er i den fysiske verden. Beslut dig for hvem du ønsker at være i din fysiske inkarnation. Hils din sjæl velkommen. Se på dine styrker og svagheden. Vigtigst af alt aksl du se kærligt på dig selv. Accepter hvem du er. Du er anderledes og du skal nu tillade dig selv, at du er DIG. Giv slip på hvad andre tænker og mener, er det rigtige for dig. Tiden er kommet til at du skal finde din helt personlige vej. Jeg Celeste takker for nu og bringer dig skønhed, styrke og opløfter dig til at du kan udvikle dig. Jeg bringer dig lyset til dit hjerte. Tak for nu og vi ses snart igen.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanalisering med White Eagle den 7.12.2013

”Vær hilset kære datter, vær velkommen her i visdomshallerne. Du har fået et indblik – rettere et tilbageblik af hvordan her ser ud, blandt elever og mestre, sjæle i træning for at lære healingens kunst – ja mange egenskaber læres her inden sjæle vælger at inkarnere ned i en fysisk sjæl. Dit indblik viser din læring af healingskunsten, men din kendskab rækker længere tilbage, blandt andet din erindring om brugen af krystaller. En viden du har fra Atlantistiden. Du har været vidt omkring, blandt andet været i Ægypten og anvendt din viden inden for healingskunsten og alkymien. Du var en sand mester og ligeledes en del af et større ”selskab”, der arbejde i Ægypten. Din healingskunst kan jeg White Eagle hjælpe dig med. Hidkald mig når du skal bruge den på din hjertevej i kombination med shamanistisk healing og brugen af lyset. Jeg har i mange af dine inkarnationer været hos dig – og du kære datter, jesu lære er ligeledes en del af mit virke og mit samarbejde i viderebringelsen af lyset. Mit budskab til dig er, at du vil have godt af en ”ørkenvandring” ud i intetheden for at opnå større kontakt med det, du har i dig. Det feminine aspekt skal du mestre via dine følelsers kraft, når du arbejder. For dig kommer jeg, iklædt fjerdragt og til hest, og dit kraftdyr lige nu i denne stund er en skildpadde. Jeg giver dig dette dyrs kræfter og forstå, du kære, dette dyrs egenskaber og visdom. Visdommen som du skal hente fra krystallerne, lyden og æteriske dufte, skal have sin ”langsomhed” for dybere at kunne integrere sig i dig. Brug dine redskaber og tillad dig selv at komme ud i intetheden. Ud et sted, hvor du ikke tidligere har været. Giv slip på kontrollen. Lad dig i stedet guide og føre hen, hvor din bevidsthed kommer til størst udfoldelse. Tiden kan føles som om den går i stå – nærmest går baglæns. Alt har sin rigtighed og berettigelse. Historien har gentaget sig og du har oplevet mange af de samme kampe i flere liv. Din bevidsthed åbner sig og ud er igen klar til fremgang. Kæmp for lige, enhed og dualitet. Arbejd altid ud fra hjertet. Rummelighed kan forstås på mange måder. Du skal forstå alt i cirkler. Det giver større harmoni og balance i dig. Intet er i firkanter. Snak med træerne, forbind dig med træet for dets grene er dine antenner ud i universet. Åbn op for vandets kraft. Brug alle elementer. Forstå vindene. Se ind i folks hjerter. Tillad også folk at se ind i dit. Kærlighed er visdommens ord, som du skal tage med dig, når du føler ”du er draget i krig og alt ser håbløs ud”. Alt skal nok lykkes dig. Med tiden vil du få indsigt i gammel visdom, som du skal bruge igen. Med tålmodighed bliver alt perfekt. Solen er din guide. Ilden din inspirationskilde til at få tingene til at ske. Husk vandet. Naturens kræfter. Moder jord. Healing skal du ikke bruge i traditionel forstand. Brug den til at rense dig. Husk jordforbindelse. Jeg White Eagle takker for nu og vi ses snart igen.”

 White Eagle

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanalisering med ærkeenglen Michael den 7.12.2013
 
”Livets fred og lys findes i dig. Stol på universets lys, der stråler til dig. Se ind i lyset for her findes mange af dine sandheder. Du vil få stor indsigt, hvis du tør tillade dig at give slip og se ind bag illusionens slør. Din største gave findes i dit eget hjerte. Åbn op. Åbn skodderne til dit hjerte og din hjertebevidsthed. Lad kærligheden strømme til dig og fylde dig op. Du har behov for den. Dit kald er hjertebevidsthedens vej og at sende kærlighed ud til menneskehedens hjerter. Lad folk fyldes af dit hjertes kærlighed. Lad folk se den kærlighed, der strømmer fra Kilden selv via dig. Dit nøgleord er KÆRLIGHED. Det er alt, hvad der er dig givet. Brug det. Tillad kærligheden at fyldes i dig. I dit hjerte. Mærk kærligheden i dig. Til dig selv. Brug hjertet som kompas for dig selv – til dig selv. Brug hjertet / kærligheden som vejleder, hvad angår dine følelser. Lyt hver eneste dag til, hvad dit hjerte fortæller dig. Ja, hvad universet fortæller dig, når du stiller dig til rådighed. Kærligheden er din hjertevej. Forstå følelsernes brede spektrum af farver, energi, lyd, smag, duft – energi. Vær til stede i dit hjerte. Du kære, du går vejen og du skal lære at skabe balance og forene dig med følelserne forbundet med kærlighed. Livets vej er lang. Lysets vej er endnu længere. Evigheden kan du forbinde med. Tillad vores kærlighed at strømme i og til dig. Vi har samarbejdet gennem utallige inkarnationer. Lyt med hjertet og du vil opleve fremgang og forståelse af, hvem du er som menneske. Stil dig frem i lyset. Vær lyset. Du har fået vinger, som vil kunne bringe dig langt i din kontakt med lyset. Forstå at du først nu er ved at lære. Accepter at ting tager sin tid. Vær ydmyg. Lær at åbne dig op. Skab daglig kontakt og få svar på det, du søger svar på. Visdommen findes i lyset. En visdom som du skal finde via følelsernes hjertekompas. Det vil bringe dig ud på din livsvej. Åbn op. Tillad tingene at ske. Frygt ej for alt sker i guddommelig kærlighed. Valget er dit. Husk at livet leves på Jorden. Vær lyset i dig selv. Modtag lysets lyskugle i dit hjerte. Tak for nu. Vi ses i al evighed. Kærligheden strømmer til Jorden og menneskeheden i denne stund. Åbner hjerter op. Du er en del af denne proces. Mød folk med hjertet. Vi er her for dig. Jeg er ærkeenglen Michael, jeg takker for nu. Vær hilset i lyset og vi ses snart igen."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanalisering med Lady Portia den 11.11.13
 
"Mange af livets glæder findes i de små ting, du foretager dig. Lægger du mærke til, hvad der sker omkring dig. Du kære sjæl, jeg er Mesteren Lady Portia, der træder frem for dig her og nu og bringer dig lys og kærlighed til dit hjerte. Jeg bringer dig lys og indsigt og mod samt inspiration til at gå nye veje og hjælper dig med at stole på dig selv og tro på dine evner. Tiden er kommet til at du skal udvikle dig og udfolde dig, som det er dig bevidst. Accepter de mange ændringer, der sker i øjeblikket. Hils dem velkommen, da de er udviklende og motiverende for dig på længere sigt. De er nødvendige for at du kan udvikle dig. Være dit autentiske dig. Det kan være smerteligt og svært at forstå hvad der sker i dig, men hav tillid du kære, jeg er hos dig og jeg hjælper dig med at give slip på det fra din fortid, som du ikke længere skal bruge. Jeg hjælper med at transformere det, der er stagneret i dig og renser dig på alle planer, så du kan være dig. Du er en smuk due. Smuk og sart på samme tid. Vid at dette er budskab til dig om, at det fineste og reneste lys er i og omkring dig. Jeg transformerer med den violette flamme. Helligånden bringer dig det reneste og pureste lys, som er nødvendig for at du kan gennemgå den proces, som er livsvigtig for dig. Du har intet at frygte. Alt bringes i orden og falder på plads. Sig ja til det nye og farvel til det gamle. Jeg bringer dig fred og harmoni. Jeg bringer dig lyset. Tiden er i dag til at skabe, det du skal være fremadrettet. Tid til at skabe det du skal lave fremadrettet. Lad dig rense så du lever dit liv i samspil med de sjælelige opgaver, du har sagt ja til. Jeg Lady Portia hjælper dig med at tage ansvar for dit liv. Jeg giver dig mod og styrke til at stå frem i lyset, skabe fred og harmoni, og indsigt til at leve i nuet. Jeg Lady Portia takker for nu. Vær hilset og vi ses snart igen. Modtag den violette flammes lys. TAK."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Kanalisering med Lord Afra den 5.11.2013
 
”Du kære sjæl, jeg er i sandhed Lord Afra, der træder frem for dig i dag. Vær hilset. Forbind dig med dine indre krystaller, der ligger kodet i dig lige fra tidernes tidligste morgen. Du har vandret i mange inkarnationer. Du har haft mange liv, siden Lemuriens tid. Her mødte vi hinanden for første gang, du kære barn af lyset. Vid, du kære, at du er sendt på Jorden i denne inkarnation for at bidrage med åndelig viden gennem kanaliseringer. Dit kald er at hjælpe andre. Find freden i dig selv. Mærk kærligheden i dit hjerte. Det er den største gave, der er dig givet. Det er denne fred og denne kærlighed, du skal give ud til verden. Give til alle, der ønsker at tage imod din hjælp. Kærlighedsgaver. For kærligheden er alt, der er dig givet i dette liv. Dit hjerte er stort. Bliv bevidst om din egen storhed, for du fortjener i sandhed at være den. Du kære barn, jeg er kommet for at hjælpe dig, så du kan give slip på kontrol, give slip på unødvendige tanker. Du har intet at frygte. Jeg er kommet til dig i dag for at du skal lære at bruge dine krystaller, der ligger indkodet i dig. Du er en enhed af det guddommelig lys, Enhedens lys og du er en lysstråle på Jorden. Mærk dit hjerte og din sjæl. Din udvikling er gået i gang. Der er ingen vej tilbage. Det er den gyldne hjertetid. Vær med til at skabe forståelse i folks hjerter om deres egen bevidsthed, livsudvikling og forståelse af de processer og udfordringer, de skal gennemgå. Start med at acceptere din egen vej, du kære. Løft din energi og modtag os i dit hjerte. Vi er mange omkring dig. Vi er klar til samarbejdet. Vid at du i stilhed er mest modtagelig. Jeg Afra gør dig opmærksom på din værdighed. Sid en stund og lad mig heale dig og afkode de energistagnationer, der i dig, og som du ikke længere skal have med dig. Find ind i dig selv, find dig selv, vær dig selv og lev som dig og lev i tillid med den værdighed, du er givet fra Gud. Et samarbejde, du har sagt ja til. Brug krystallerne til at forene din maskuline og din feminine sider i dig. Din livsopgave ligger klar. Mærk din indre harmoni, din indre kærlighed. Mød os i dit indre hjerterum. I samklang velsigner vi dig. Jeg, Lord Afra, takker for nu. Husk din fortid, for den bliver din fremtid. Din fremtid bliver din fortid. Tak for nu, og modtag en smaragd fra mig i dit hjerte. Vi ses snart igen".
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanalisering med El Moyra den 4.11.2013
 

”Vær hilset, du kære sjæl af lyset, så mødes vi igen. Jeg er hos dig for at hjælpe dig med at ændre tingenes tilstand. Ændre din tankegang og medvirker til at du i dit hjerte, skal huske hvem du i virkeligheden er. Din sjæls bevidsthed. Din sjæl, der husker Guds kærlighed og hvad, der er din sjælsopgave i dette liv. Du kære sjæl, mærk dit hjerte og søg ind i hjerterummet, for her kan du forbinde dig med Kilden. (Gud). Her kan du søge ind i stilhed, og her vil du få erindringer om den guddommelige plan og skabelse, der er skabt i samklang med din sjæl. Jeg El Moyra er hos dig den kommende tid, og hjælper dig med at komme fri af den fastlåste situation, du befinder dig. Tiden er kommet til forandring. Find ind til dig selv. Find ind til din kerne og spirituelle udvikling ved at finde tid til stilhed. Den er vigtig for dig, du kære lysbarn. Jeg er ved din side, mærk min hånd på din skulder.

Sammen med Lady Miriam indgår jeg i et samarbejde omkring dig og din feminitet og hjælper dig med at modtage, forstå og bruge det feminine i dig, det kommende år. Sandheden ligger for dine fødder. Der er mange engle, skytsengle, og hjælpere omkring dig, der er klar til at hjælpe dig. Vær modtagelig. Lyt ind i dig selv. Søg sandheden, for den fortælles dig i de stille stunder. Du er i sandhed en åndelig mester, og din livsopgave omhandler at hjælpe andre med åndelig vejledning. Jeg El Moyra og jeg Lady Miriam, hjælper dig med at kanalisere budskaber omhandlende Guds kærlighed og lys til mennesker på Jorden. Lyt indad du kære barn. Lyt, fornem og inkorporer i samklang med os, universets impulser og lysstrømninger. Det kommer alt sammen fra Kilden selv. Tillad i dag at vi må hjælpe dig i dit samarbejde – vi er en del af det guddommelige univers – ligeså er du. Gør dig klar til at være kanal. Jeg El Moyra hjælper dig med fokus, klarhed, vilje og styrke til at indgå i dette samarbejde. Gør dig din bevidsthed klar. Vi Mestre og engle er hos dig. Brug tid i stilhed og væk din spirituelle hukommelse og vær klar til at udvide din bevidsthed. Mærk kærligheden i dit hjerte, som du modtager fra os engle i et universelt hjertearbejde. Brug tid i stilhed og tag ud på din spirituelle rejse. Du kan i sandhed se ind i begge verdener – både den fysiske og den ikke fysiske. Brug din viden, din indsigt, din hjertebevidsthed i samarbejdet med os. Vigtigst i dag er kærligheden og at du målretter dit liv fra i dag og lader dig oplyse af os Mestre. Vi følger dig på din spirituelle vej. Rejsen er begyndt allerede i dag. Jeg El Moyra hjælper dig med at sætte fokus på din sjæls guddommelige vilje og med at integrere den ind i din fysiske bevidsthed. Jeg El Moyra takker for nu. Du er i sandhed elsket, du kære barn af lyset. Vær din sjæl”.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budskab til alle sjæle den 3.10.2013
 
”Vær hilset alle sjæle på Jorden, dette er i sandhed en smuk dag. Mærk dit smukke indre. Forbind din med dit hjertes sjæls frekvens. Tillad lyset at skinne på dig og din sjæl og din sjæle bevidsthed ved at være en levende sjæl på Jorden. Du er i sandhed en smuk sjæl, skabt i kærlighed. Vi er mange, der er nær jer i denne tid. Vi er mange, der hjælper jer med at gøre jer klar til den kommende tid – også en fysisk tid med mere mørke. Flere af jer har allerede nu brug for lyset. Lad lyset skinne på dig. Tilbring mere tid uden døre i de lyse timer. Bemærk årstidens ændring. Bemærk de smukke farver, der er i naturen i denne efterårstid. Lad dit hjerte lyse op med glæde og kærlighed. Vær bevidst om at du er til stede. Se hvad der er omkring dig, der giver dig glæde, kærlighed og et lysere sind. Tiden nu er i sandhed smuk. Lad din sjæl blive smukkere. Tillad dig selv at blive healet i lyset. Tillad dig selv at frigøre dig fra negative vibrationer og snærende bånd. Tiden er god til forløsning. Lad dit smukke sind, din smukke sjæl lyse og spred dig lys omkring dig. Spred glæde og harmoni. Lad årstidens lys og farver have en helende og helbredende virkning på dig og dit sind. Lad kærligheden vibrere i takt med lysets frekvens og mærk dit hjerte slå i takt med tonerne fra englekoret, der synger og bringer dig kærlighed med lyset. Livet er i sandhed en skøn gave. Elsk dig selv.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanalisering med Moder Maria den 4.9.2013

”Vær hilset, jeg er Moder Maria, verdensmoderen kendt som Jesu moder. I sandhed er jeg trådt frem for dig her i dag med budskab om, at du trygt kan henvende dig til mig, med dit behov for hjælp og vejledning til at gå videre af den vej, der er din. Jeg bringer dig trøst, lindring og vejleder dig så du igen finder styrke og mod til at gå videre i livet. Vask tårerne væk du kære og åbn dig for Gud, åbn dig for den styrke og livsmod, der altid er tilgængelig for dig – ja for alle – når de åbner sig for Gud og det guddommelige lys. Vask dine tårer væk, der er forbundet med sorg og fortvivlelse. Jeg forstå din smerte og det, du har gennemlevet. Vid kære sjæl, at jeg kan hjælpe dig med at se kærligheden – og kærlighedsenergien i alt, du er omgivet af. Vid kære sjæl, at det ikke altid handler om hvem der har ret eller at gælder om at kæmpe for at få ret. Hvornår er tingene sandt og rigtigt for dig? Eller for andre mennesker? Det vigtigste er, kære sjæl, at du skal finde din sandhed. Jeg hjælper dig på din vej. Jeg favner dig ind, og sender dig livgivende, nærende kraft og energi som stammer direkte fra Kilden selv. Oplev min kærlige vibration. Modtag min kærlighed i dit hjerte, her og nu. Mærk in ømhed og min nænsomhed. Oplev min dybe kærlighed til hver og en. Virk i kærlighed. Åbn op for tilgivelsen. Jeg hjælper dig med at åbne dig for din egen sjæl, så du kan se din egen styrke, klarhed og indsigt og har modet til at gå vejen. Se hvad der er væsentligt for dig og hvad der er mindre væsentligt. Lad din livsgnist få lov til at udfolde sig. Lad den formidle kærlighed. Søg den højere mening og den dybere sandhed. Modtag i dag min dybe kærlighedsenergi. Få fred i hjertet når du går videre ud på din livsvej. Lad dig gennemstrømme og fylde med Guds lys og se at du i sandhed er Guds barn.

Modtag min kærlighed og lyset og mærk en dyb rensning og healing af dit hjerte. Jeg åbner mit hjerte mod dig, og mærk en højere energivibration, der løfter din energi og frekvens. Modtag den guddommelige feminine energi og livskraft i forening med den guddommelige mandlige energi og livskraft. I forening bringer de og jeg dig guddommelige velsignelser og kærlighed til din fysiske krop og dine celler. Lad dit hjerte løftes. Mærk dit guddommelige sjæls hjerte banke i samklang med universets healende hjerte og find fred i dit hjerte. Du fortjener i sandhed fred og ro i din sjæl, så du kan stå frem i lyset og vokse og være dit autentiske jeg. Med min kærlighed. Med englenes kærlighed. Med Guds kærlighed beder jeg dig sprede dine vinger ud og føle min healing dybt i dig på celleplan. Lad mit kærlighedslys rense dig og frigøre dig fra al smerte i dit liv. Lad kærligheden bringe dig glæde og fred. Mærk min tilstedeværelse. Lad dit hjerte åbne sig mod mit og modtag lyset og kærlighedsstrømningen. Mærk min omsorgsfulde healing i samklang med englene. Slap af og husk at trække vejret. Modtag og Indtag den guddommelige kærlighed i dig. Modtag healing så du kan give slip på fortidens smerte. Husk kærlighed til dig selv. Drag omsorg for dig selv. Ær dig selv og din krop med respekt. Lyt til din indre vejledning. Lyt til vejledningen som du modtager i dit hjerte. Lyt og løft dig selv højere op i åndelig bevidsthed og vid at vi engle og jeg Moder Maria er hos dig, her og nu. Lad lyset rense og heale dit mentallegeme, dit følelsesmæssige legeme og din fysiske krop. Mærk kærligheden i dig selv, til dig selv. Vær kærlighed i din hverdag. Brug kærligheden til at drømme og manifestere disse drømme. Brug kærligheden til at nå dine mål. Åbn dit hjerte og modtag omsorg fra Gud. Lad dit hjerte heales. Mærk fornyet energi i dig selv til at gå videre ud på din livsvej. Mærk din personlige livskraft. Vid kære sjæl, at kærlighed er nøgleordet. Lad dig rense og heale her og nu. Åbn dit hjerte for Guds ånd og kærlighed, så den kan frigøre dig fra fortidens smerte og trauma. Luk dine øjne her og nu. Se et billede af din fremtid, hvor du er renset og healet for fortidens smerter. Et liv hvor du er opløftet i energi og frekvensniveau. Lad englene hjælpe dig med at blive renset i det guddommelige lys. Kære sjæl, elsk dig selv, ær dig selv, vær dig selv som Gud har skabt dig. Du er i sandhed unik. Jeg ser dig i kærlighed. Værdsæt dig selv. Mærk healingen i dit hjerte. Føl kærligheden i dit hjerte. Mærk dit hjerte åbne sig mere og mere. Fornem rosenbladene der åbner sig, en for en, i forening med dit blueprint. Kærligheden støtter dig og kærligheden fra Gud er altid tilgængelig. Kærligheden fra os Mestre, engle, lysvæsner, rumvæsner, feer og devaer mv. er altid tilgængelig for dig, du kære sjæl. Du er støttet og beskyttet af os. Indånd kærlighed. Udånd kærlighed. Mærk kærligheden flyde igennem dig. Pas godt på dig selv, du kære sjæl. Lad kærligheden være din guide. Modtag her og nu min guddommelige kærlighed i dit hjerte. Jeg er hos dig hele dagen, og hver gang, du kalder på mig. Du er elsket. Jeg Moder Maria takker for nu med ærbødig kærlighed. Tak.”

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Kanalisering med Herren Maitreya den 4.8.2013
 
 
 
"

Vær hilset, kære sjæl, jeg er Maitreya.

Jeg træder frem for dig i lyset i samspil med universets healende hjerte – Kildens hjertelys. Jeg bringer i enhed af væren alle Kildens (Guds) aspekter, energier og kvaliteter – dig Kildens lys til dit hjerte. Vid kære sjæl, at du sammen med universet skaber det guddommelige lys, den Monadiske energi på Jorden.

Jeg, Herren Maitreya, er den energi, der manifesterede det guddommelige nærvær på Jorden, og jeg repræsenterer Kristus. Jeg kommer til dig for at oplyse vejen. Se lyset. Lad dig oplyse til at finde sandheden i dit hjerte i samspil med Kildens hjertelys. Fornem kontakten i dit indre sjælshjerte og lad lyset strømme ind i dig – ind i alle dine celler. Lad dig heale og opløfte. Vær JEG ER.

Jeg hjælper dig med at forstå kærlighedens guddommelige bevidsthed. Forén i dag dit indre hjertes visdom med din fysiske verden.

Påkald min under meditation og mærk lyset strømme til dig med min kraft. Forbind dig med Den Gyldne Hjertetids energi og lysstrømninger. Åbn dit hjerte op for energien og modtag i hjertet Kildens hjertelys.

Jeg Maitreya takker for nu. Vi ses snart igen med budskab om lys og kærlighed i dit hjerte og i dit sind. Tak."

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanalisering modtaget af Mariam Magdalena den 28.7.2013

"Dagens budskab sendes i lyset af Mariam Magdalena.

Livet er en stor gave, givet dig i kærlighedens lys. Lysets gave er i dig og kan hjælpe dig med at udvikle dig fuldt ud. Din livsvej er lys. Kildens gave er skænket dig. Stå frem i lyset. Vær dit skønhedslys og fortæl de ord, du hører. Lysets vej er for dine fødder. Gå trygt ud på stiens lyse vej og vid, at vi Mestre og Engleuniverset er hos dig og sørger for at dit liv udfolder sig som det er dig bestemt.
Brug din kærlighed, din visdom, din intuition i lyset. Arbejd altid kun i lyset.
Lykken tilsmiler dig og hjælper dig på vej i din proces. Hav tillid til at processen og de ting, der skal falde på plads i dig, de kommende år.
Find kærligheden i dig selv. I dit indre lys skal du strå i og stå frem I lyset er du født. Af lyset er du skabt. Med lyset skal du samarbejde.
Brug aktivt din hørelse og hør vores budskaber til dig. Vi guider og vejleder dig til at tingene udfolder sig.
Din livsopgave er at arbejde med mennesker. Du skal vejlede og lære fra dig. Brug din visdom til at guide dig igennem livsprocessen. Lev dit liv i forening, i harmoni og i balance med dig selv og i lyset fra Kilden. Hvil dig selv, kære sjæl, og stå frem på din platform.
Skønhedens hjertefarve er lys. Du kan altid bede os lysmestre og engle hjælpe dig i din livsproces. Spørg os og lad os guide dig. Modtag vores vejledning i lyset. Lad tingen udvikle sig, transformere sig.
Hav kontakt med Kilden, Lyset, Universet - os, hver eneste dag. Vi taler Guds sprog og bringer dig guddommelige budskaber. Din væren er guddommelig.
Husk livet leves på Jorden. Vid, kære sjæl, at din sjæl udlever sin livsopgave via din kontakt til Himlen. Integrer begge verdener i dig. Lyt til din sjæl. Den giver dig alle svarene. SE tingene fra flere sider. Lyt til alle budskaber, der gives dig. Vi er mange, der taler til dig og med dig. Mærk og føl det, der er omkring dig.
Livets dans er lettere i lyset.  Skabelsen dannes og vokser og gror i lyset.
Husk jorden, ilden, lyset, vandet - ja alle elementer er i dig.
Kærlighedens lys er vigtig. Elsk dit liv, kære sjæl."
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kanalisering med Lord AFRA den 28.6.2013

"Kære sjæl,
lyt til stilheden i dig selv. Lyt med hjertet og hør hvad der fortælles. Vær stille og lyt ekstra godt efter. Dybere end du plejer. Læg mærke til vibrationsforskelle. Energisvingninger. Lyt og læg mærke til hvem, der snakker og h...vad der fortælles dit hjerte. Bemærk nuancerne. Stilhedens hjertestund er fuld af musik. Englemusik. Kærlighedens vibrerende frekvenser. Mange tusindvis af toner spilles. Lyt med ørerne. Lyt med hjertet. Vend blikket indad. Lyt til vores sang til dig, du kære sjæl. Sving i et med vores toner. Jeg er Lord Afra, der træder frem for dig her og nu. Sid en stund og lyt til tonerne af min musk og lad dine energilegemer blive renset og healet af min musik. Lad din krops celler svinge med og tillad at energistagnationer afkodes. Jeg Afra er iklædt hvid klædedragt med guldkant/broderet guldkant og en guld halskæde med stor guld plade af det pureste, reneste guld. Guld, der får de maskuline toner til at svinge i harmoni med de feminine toner i dig. ET musikstykke der passer til din krops energisvingning. Mærk resonansen i cellerne. Modtag sølvet, der drysser til dit hjerte, sølv du modtager fra mig. Guldet som symbol på forbindelse med din maskuline side i dig. Symbol på mestring af hjertets egenskaber og udfoldelse af livets blade af det pureste, reneste guld. En guldplade til beskyttelse af hjertet. Modtag min gave til dig, kære sjæl, og vedkend din støtte for de, der er anderledes, specielle og svage, og som behøver din ganske særlige form for kærlighedsenergi, din musik og dine frekvenser. Arbejd på sjæleplan med dine energier og send kærlighed til sjælshjerter. Kærlighedsenergien i dig er stor. Lyt til din hjertesang, når den spilles i samklang med englenes toner, der vibrerer ud i universet. Lyt til hjertets toner i kærlighed og vær din kærlighedsenergi. Udfold din glæde og spontanitet. Forbind dig med mig, Lord Afra, og energien fra diamantens svingninger og lad din krop svinge i harmoni med feminin hjerte energi og musik. Foren dig med musikkens toner - grundtoner - og sving i takt med Englenes musik. Kærlighedens grundtoner er din sang. Nyn og spil den. Lad musikken skabe harmoni og balance i dig. Mærk at dine energier bliver healet i samklang med musikken. Jeg Lord Afra takker for nu. Vi ses snart igen."

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kanalisering med mestrene og ærkeenglene den 25.4.2013
 

 

Kære engel på Jorden,

Du har i dag været på en rejse, hvor du har fået integreret egenskaber og kvaliteter dybere ind i din sjæl og din fysiske bevidsthed samt at du er blevet gennemlyst og renset i alle cellemembraner i din fysiske krop, så du efter i dag er klar til at se på dig selv, din tilværelse og livet som det udfolder sig med helt nye øjne. Vi er mestrene Lady Nada og Lord Afra, der hjalp til med healing og rensning af din fysiske krop og dine auralegemer. Vi er ærkeenglene Maria og Rafael, der har healet dit emotionelle legeme sammen med Halial og Sandara i forening. Sammen stod vi i en cirkel omkring dig og sendte dig lys og kærlighed, ligesom det er din livsopgave at sende menneskeheden lys og kærlighed og manifestere den nye tids enhed af Guds hjertebevidsthed til Jorden. Kære engel, gå i dybden med dit arbejde og udfold dine evner og vær med til at skabe det nye paradigme. Skab kontakt med Universet, mestrene, ærkeenglene og englene og få dybere forståelse for universets enhed og sammenhæng. Tiden er kommet til at du skal højne din energifrekvens, så du kan vibrere og rejse ud og nå nye højder. Vi er hos dig og sammen renser vi din fysiske, emotionelle, mentale og spirituelle krop, så du kan tjene det højeste og udføre din livsopgave. Mærk i dag din forbindelse mellem jord og himmel og kosmos sammensmelte som en enhed i dig og igennem dine chakraer. Vær bevidst om at du er en af os; vi kender dig og du kender os. Vi tjener søster- og broderskabet sammen. Husk at være i balance i krop og sjæl med Moder Jord og universet. Kristus Ånden i dig hjælper dig med at arbejde målrettet og fokuseret. Vedkend hvem du er og hvil i hjertet med den erkendelse og forståelse, du i dag har modtaget. Vi takker for nu og vi ses snart igen på din næste rejse.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Budskab fra Engleuniverset den 24.4.2013
 
 

Kære sjæl,
Moder Jord er til stede og minder dig om at du er en unik sjæl på Jorden. Hun står foran dig her og nu og beder dig åbne dit hjerte op, så du kan modtage hendes ubetingede kærlighed. Du er elsket. Føl hendes tilstedeværelse og modtag hendes healende kærlighedsenergi, der strømmer imod dig - lige nu. Vid at du altid kan modtage Moder Jords healende kærlighed og lys. Lad hende omfavne dig og give dig omsorg, mens hun fortæller dig, at du er smuk og altid vil være elsket præcis som den du er.

 
Sammen med Moder Jord hjælper vi engle hende med at opfylde dit hjertes ønsker og vi guider dig på rette vej, så du kan være den person, du er og som opfylder din sjæls ønsker. Følg dit hjerte og forbind dig med os engle, så hjælper vi dig på vej, så du altid tager de rigtige beslutninger. Hold dit hjerte åbent for de muligheder, du møder på din vej - også at møde mennesker fra hjertet. Sammen sørger vi for at du bliver guidet i den rigtige retninge i overensstemmelse med din sjæls bevidsthed.

Vi takker for nu og vi ses snart igen. Hold hænderne på dit hjerte og mærk en forandring i dig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Budskab fra Engleuniverset den 22/4 2013

"Kære sjæl på Jorden, du har nu åbnet dit hjerte op og sagt ja til det arbejde, du skal udføre fremadrettet på planeten Jorden hvor du som enhed af Guds gyldne hjerte sender Kristus og Maria lyset ud til menneskeheden. Jeg er Andromeda Rex og kommer fra fjern galakse til Jorden og henter dig med på en rejse ud til vores planetsystem, der er i et andet solsystem, langt borte fra det system, du befinder dig i. Du har rejst mange rejser ud til fjerne systemer. Du kan rejse langt ved tankens kraft og ved at lade din sjæl rejse ud i de fjerneste horisonter. Jeg hilser dig velkommen og tag nu min hånd, så vi sammen kan rejse af sted og du kan modtage de oplysninger, der er nødvendige for dig.

Jeg er Andromeda Rex, en af de ældste og sammen med Hilarion skal vi af sted. Jeg beder dig gøre dig klar og løft dig op og rejs trygt af sted sammen med os i Kristus Lyset ud af Mælkevejens planetsystem. Du skal med på en rejse for at indhente viden om healingens kunst – en glemt healingsform, som du skal have kendskab til og være med til at udvikle og udbrede på planeten Jorden igen. Vi tog den med os til vores solsystem for at sikre dens eksistens indtil Jordens befolkning igen blev klar til at modtage denne stærke healingsform kombineret med din fra krystaluniverset. Stol trygt på den viden, der lagres i dig og som vi mestre oplyser dig med. Ro, tålmodighed og udholdenhed er dine nøgleord på denne tur, så når du vender tilbage fra rejsen er opfyldt med harmoni i livet og du kender din vej i livet med den indsigt, du får af os. Hilarion er med for at holde dit intellekt i fokus og holde det skarpt.

Livets kerne ligger inkorporeret i denne healingsform og har derfor helbredende kraft.

Rejsen begynder nu. Luk dine øjne og flyv med. Modtag men hold det hemmeligt, hvad du modtager. Først efter 2015 skal du offentlige din viden i bogform.

Når du kommer tilbage til Jorden, skal du huske at du skal nære omsorg for det lille barn, den lille dreng, den lille pige, teenagedrengen og –pigen samt den voksne kvinde og mand. Helhedens hjerterum har du og du kan omfavne hele menneskeheden med dit Gyldne Hjerte som du har og er modtaget direkte fra Gud selv i din eksistens på Jorden. Lad dit lys skinne ud i verden. Omfavn Jorden og menneskeheden med dit lys og send dine healende energier og frekvenser ud til alle hjerter og oplys dem. Send dem universets healende lys via dit gyldne kærlighedshjerte. Alle vil mærke den omsorg, du udsender via dit lys og føler en fornyet styrke. ”Hils livet velkommen” er budskabet til alle sjæle på Jorden.

Vi er Andromeda Rex og Hilarion og vi takker nu."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Budskab fra Engleuniverset den 15/4 2013

Kanalisering med mestrene Lady Portia og Saint Germain.

”Kære sjæl, vi træder frem for dig nu og giver dig en amatyst i gave, som du skal placere i dit hjerte – bevare den i dit sjælshjerte. Vi er kommet for at hilse på dig og bringe dig budskab om renselse i den violette flammeslys. Vær hilset, kære Guds barn. Vi beder dig om at forbinde dig med dit hara chakra og dit hjertechakra og vende blikket indad og lyt til vores ord om visdom – visdommens religion – der er vigtig for dig. Lad det violette lys stråle igennem dig. Brug farven til at sanse blomster, skover, enge, marker, vand med. Brug din lugtesans. Brug naturen som medicin for at opbygge din egen energi og struktur. Dit ceremonielle arbejde højnes ved at bruge farven, sollyset, naturens medicin og lyd foruden det æstetiske, som gør godt for din sjæl og din sjælsbevidsthed. Hav altid blomster omkring dig, da disse healer dit æteriske legeme.

Vi beder dig rense dig i den violette flamme og frigøre dig fra alt, der ikke er i harmoni med hvem du er og som ikke er i harmoni med det åndelige aspekt i dig. Gennem flammen forbinder du dig med din frihedstrang, indfrielse af ønsker og mål, og i flammens lys skal du transformere og manifestere dig gennem dit magiske arbejde. Vær ydmyg i dit arbejde, kære sjæl. Erkend enhedsprincippet og vær aktiv deltager i dit arbejde som medlem af søster- og broderskabet og udbredelsen af hjertekærligheden og hjertebevidstheden. Samarbejd dagligt med universet, det stimulerer din spirituelle evne og herigennem manifesterer du dine ideer og idealer. Igennem den violette flamme og din sjælsbevidsthed og igennem dit sjælsarbejde har du adgang til et effektivt redskab – nemlig direkte kanal til Skaberen selv. Herigennem skal du rådgive og vejlede andre. Du, kære sjæl, har en kontakt med dybereliggende kræfter som du kan bruge gennem psykoanalyse. Forfin dine evner og din kontakt med os engle i din hverdag. Brug også dine helbredende hænder og send livsprana ud til menneskeheden. Forbind dig med Moder Jord og manifestér gennem Gud Fader og Helligånden. Find friheden til at være dit guddommelig jeg, at være engel på jorden, indfri dine ønsker og behov om at hjælpe menneskeheden. Gennemgå din egen transformation og manifester dine evner i dit arbejde. Gennem ånden transformerer og manifesterer du, kære barn. Brug den violette flamme som dit arbejdsredskab. Vi, Lady Portia og Saint Germain takker for nu. Vi ses snart igen”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budskab fra Engleuniverset den 13/4 2013.

"Vær hilset kære sjæle på Jorden. Jeg er Moder Jord og jeg er Gaia. Sammen udgør vi Jordens indre og æteriske sfære. Den jord, som I træder på. Sammen sender vi vores healende energi op igennem jeres fødder til jeres hjerter og sammen med universets healende hjerte, healer vi jeres sjælshjerter og hjælper jer til at se sandheden inden i jer selv. Der sker mange ting på Jorden i øjeblikket som har indflydelse på jeres fysiske kroppe, ligesom der sker ting inden i Moder Jord som forårsager store forandringer som ryster mange sjæle. Vi beder jer om at være i balance og være i enhed med jer selv, universet og naturen (os Moder Jord og Gaia). Opfyld jer med healende energi og vibrer i enhed hermed. Mange af jer søger hurtige svar, men tingene er ikke så lige til. Det er dig selv, der skal foretage de største forandringer og tilpasninger, for at få den ideelle verden, du drømmer om. Har du et spørgsmål, som du ønsker vores svar på og vejledning til, så stil det nu, kære barn. (stil dit spørgsmål ud til universet).

Det handler om din fortid, og fortidige indflydelser på situationen. Nutiden og hvordan situationen påvirker dig lige nu. Fremtiden indenfor de næste 6 måneder viser dine muligheder og slutteligt den sidste besked handler om hvad der er undersøgt i sagen. Den overordnede besked til dig.

Fortid:

Kære sjæl, det er på tide at heale dig selv og dine omgivelser samt de hændelser, der har været en del af dig og din fortid. Fortiden er en del af dig, men ikke længere noget, du behøver at ”slæbe” rundt på. Se på hvad du skal beholde og hvad du skal ”slippe”, så du kan udvikle dig og være dit autentiske jeg. Du kan give slip på alt, hvad du ikke længere ønsker skal være din sandhed – til mig!

Tiden er kommet til at du skal finde/genfinde dit sande jeg og din sande væren. Brug naturen til at heale dig. Genskab kontakt med naturen. Husk på at du i fortiden har søgt vidt og bredt på at finde svarene og finde lykken. Og det er ikke lykkedes dig at finde den. Du skal finde dit indre fristed, dit frirum, dit indre hjerterum fuld af lys, hvor du kan forbinde dig med din indre fred. Her kommer du i kontakt med din sande natur ved at give slip på det, der ikke længere har betydnin

Engleuniverset v/Marianne P. Jensen | Randbølvej 69, kld, 2720 Vanløse  | Tlf.: 28150215 | healingangels@hotmail.dk